photo
  • icon-05
    občania, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
  • icon-06
    občania, ktorí majú elektronickú schránku aktívnu
photo-07
photo-07

Malé zmeny, veľké výhody

8 000 000

rozposlaných rozhodnutí od štátnych organizácií

2,54 €

náklady na jednu obálku

0,57 €

úspora na jednej obálke zaslanej elektronicky