• 1. Prístupový kód
  Na vrchnej časti Doložky je uvedený QR kód a kód, podľa ktorého je možné túto zásielku vyhľadať. Primárne slúži na strojové čítanie, pre potreby úradov.
  2. Platnosť kódu
  Z dôvodu bezpečnosti má prístupový kód obmedzenú platnosť, ktorá sa uvádza priamo pod ním. Po skončení platnosti nie je možné overiť platnosť zásielky.
  3. Názov dokumentu
  Stručný názov zásielky a informácia o obsahu úradného dokumentu.
  4. Identifikátor dokumentu
  Číslo dokumentu alebo konania, v rámci ktorého sa táto úradná zásielka doručuje. Pre vás, ako adresáta, je potrebné, ak máte otázky ohľadom obsahu zásielky.
  5. Dokument autorizoval
  Ide o osoby alebo úrady, ktoré podpísali jednotlivé dokumenty v zásielke.
  6. Spôsob autorizácie
  Pre elektronické podpisovanie sa uvádza aj spôsob, akým bol podpis vytvorený. Úrad alebo úradník môže podpísať dokumenty v zásielke dvoma spôsobmi:
  • Kvalifikovaným elektronickým podpisom (s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)
  • Kvalifikovanou elektronickou pečaťou (s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)

  Oba spôsoby dokazujú, že vaše dokumenty boli správne a platne autorizované. Znamená to, že sú dôveryhodné.
  7. Dátum a čas autorizácie
  Polia uvádzajú, kedy bol príslušný dokument podpísaný.
 • 8. Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky
  Pri plne elektronickom vytváraní dokumentov je veľmi dôležitý čas vytvorenia podpisu. Overenie času podpisu sa vykonáva nezávislou certifikačnou autoritou a uvádza sa na dokumentoch vo forme časovej pečiatky. Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky teda uvádza potvrdenie o overení skutočného času podpisu príslušného dokumentu.
  9. Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje
  V zásielke, ktorú ste obdržali, môže byť viacero druhov dokumentov, alebo aj príloh. Pre vás, ako občana, je podstatné mať prehľad o obsahu zásielky. Preto vám tento údaj umožňuje skontrolovať si, či máte v obálke všetky potrebné dokumenty a prílohy.

  Označenie listov v zásielke:
  D – dokument,
  P – príloha. Za písmenom sa uvádzajú poradové čísla od 001 po 999.
  10. Prílohy
  Prílohy môžu byť dokumenty podpísané (platne autorizované) alebo nepodpísané.
  11. Doložku vyhotovil
  Vytlačenie a obálkovanie sa vytvára automatizovaným spôsobom. V tejto častú sú uvedené identifikačné údaje o spoločnosti, ktorá celú zásielku vytvorila. (Doložku o autorizácii pre centrálne listinné doručovanie štátu vyhotovuje Slovenská Pošta a.s.).
  12. Dátum vytvorenia doložky
  Je to presný deň, kedy bola zásielka, vrátane doložky o autorizácii, vytvorená.