Ak máte problémy s obsahom obálky, kontaktujte úrad a osobu, ktorá vám poštu odoslala.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

Kontaktné centrum NASES:
+ 421 2 35 803 083

Kontaktný formulár:
Slovensko.sk