Centrálne úradné doručovanie je o krok vpred. NASES zazmluvnila poštové služby
Potvrdenie o odoslaní elektronického podania
Používatelia e-schránok budú dostávať potvrdenie o odoslaní svojho podania
Informácia o zasielaní nevyžiadaných e-mailov